מיחזור מים

מערכת מיחזור מי השקיה במצעים מנותקים
קרת - שדות

המערכות שלנו מותקנות באתרים שונים, בחלקם נצבר כבר ניסיון של למעלה מחמש שנים...
חיסכון של כ- 55% - 60% בעלויות המים.

קרת גינון ונוי - המתמחה, בין היתר, בהקמת מערכי גינון והשקיה במצעים מנותקים.
חברת שדות - חברה מובילה בתחום האוטומציה ומערכות השקיה מתקדמות בחקלאות.

חיסכון וניצול מקסימלי של המים=חיסכון בכסף

בשנים האחרונות, עקב הצטמצמות השטחים הפנויים במרחב העירוני והצורך בריאות ירוקות, אנו עדים לתהליך בו יותר ויותר גינות, ואפילו
פארקים, מוקמים על תקרות חניונים, גגות ומרפסות.
במקום אדמה, נעשה שימוש במצעי גידול חליפיים כגון טוף, פרלייט ועוד, שכולם, בגלל שיקולי משקל וקונסטרוקציה, מנקזים מהר ככל
הניתן את מי ההשקיה.
עובדה זאת מחייבת השקיה בתדירות גבוהה, תוך שימוש בכמויות גדולות מאוד של מים, פי שלוש עד פי ארבע מהשקיה בקרקע רגילה.
עודפי המים האדירים מנוקזים, במקרה הטוב, לבורות חילחול ובמקרים אחרים אל התיעול העירוני.

בכדי למנוע את בזבוז המים הגדול, חברו יחד שתי חברות –
קרת גינון ונוי, המתמחה, בין היתר, בהקמת מערכי גינון והשקיה במצעים מנותקים.

וחברת שדות, חברה מובילה בתחום האוטומציה ומערכות השקיה מתקדמות בחקלאות.

החברות פיתחו מערכת מיחזור חכמה שיודעת לאסוף את מי ההשקיה העודפים, לטפל בהם ולהשקות באמצעותם, שוב ושוב, את אותו מערך גינון.
ניתן לשלב גם איסוף מי מזגנים ושימוש בהם, אם יש כאלו.
יתרונה של המערכת הוא במכלול: איסוף המים, ניטור וטיפול בהם, אגירתם, השבחתם לפי הצורך והשבתם אל מערכות ההשקיה.
הכול נעשה תוך בקרה פעילה, השולטת הן על מערכת המיחזור והן על מערכות ההשקיה, תוך קבלת דיווחים ושליטה באמצעות הטלפון החכם.

מערכות אלו מותקנות באתרים שונים, בחלקם נצבר כבר ניסיון של למעלה מחמש שנים
שמוכיח חיסכון של כ- 55% - 60% בעלויות המים.

  • ייעוץ תכנון וביצוע.
  • הרכבה בהזמנה.
  • מכלול פתרונות ירוקים
  • ראשונים באיכות ובמקצועיות.

צריכת מים בפועל בגינות על גבי מצע מנותק ללא מערכת מיחזור

 מחושב לפי גן בגודל 3000 מ”ר

3000 מ”ק לדונם XX3 דונם = 9000 מ”ק לשנה
9000 מ”ק לשנה XX12 ₪ = 108,000 ₪

בניכוי 30% צריכה ואידוי 70% מהמים מתבזבזים סתם = 75,600 ₪ שנזרקים לחינם

Skip to content